LỚP HỌC MUAY CĂN BẢN

THÔNG TIN LỚP HỌC MUAY CĂN BẢN

Phụ trách lớp :  Master  Tiến Đạt                           
Đối tượng tham gia :  Tất cả nam và nữ 
Nội dung  khóa học :  
 • Sơ lược Muay là gi ? 
 • Nguồn gốc bộ môn Muay
 • Cách thức chào nhau trong Muay
 • Sơ lược về các vật dụng cần thiết của Muay
 • Như  quần Muay chuyên dụng ,băng đa , găng  tay , bho khuyển 
Cách hướng dẫn sử dụng các vật dụng 
 • Các đòn thế mạnh của Muay
 • Đòn tay căn bản 
 • Đòn đá căn bản 
 • Trỏ gối căn bản 
 • Sơ lược  các đòn  kết hợp của Muay
 • Các bài tập bổ trợ tăng sức mạnh của các đòn thế
 

ĐĂNG KÝ HỌC

  WEB BANNER copy 4 1024x576 1
  WEB BANNER copy 4 1024x576 1
  WEB BANNER copy 4 1024x576 1